Hur syns ett shoppingcenter bättre med Act Local?


8/27/2020

Hur ett Shoppingcenter kan öka synligheten för sig självt och alla företag däri.

Konsumenter söker och jämför lokala verksamheter online på sina smartphones över flera plattformar, företagare har större problem än någonsin att hantera sin närvaro online i den djungel av plattformar som är till för att ge sökande kunder information.

Idag kräver genomsnitts handlaren så mycket information som möjligt innan hen bestämmer sig för att ge sina pengar till någon. Samtidigt som fler och fler vägar öppnas upp för konsumenter att hitta information om företag på nya platser online. Att överleva digitaliseringen med konventionella metoder blir tidskrävande och ineffektivt, närmare bestämt omöjligt.

Med detta i åtanke kommer här ett exempel på hur ett shoppingcenter i USA lyckats öka synligheten och omsättningen för sig och alla företag däri.

Genom att använda Act Locals system har alla företag i centret fått tillgång till sitt egna konto där all deras företagsinformation hanteras enskilt. Varje företag hanterar sina företagsprofiler.

Som helhet har nu Shoppingcentret korrekt och uppdaterad information för sina egna företagsprofiler och alla dess verksamheter som hyr lokal i centret.

Detta resulterar i att alla verksamheter involverade i centret kommer nå fler potentiella kunder än tidigare. Eftersom butikerna säljer olika produkter kan kunder delas på och generera mer för flera. Ett klick för en av butikerna kan resultera i intäkter för många fler än den butik som genererat kunden.

Att som Köpcenter eller shoppingcenter förstå värdet av att varje butik enskilt kan slussa kunder in i centret är en grundpelare i lokal SEO. Allt handlar om den totala dragningskraften centret faktiskt har och hur synliga alla aktörer inom centret är online.